Trafiksäkerhetspolicy

Vår ambition är att egen anställd personal samt underleverantörer skall ha en sådan attityd och värdering till medtrafikanter och trafiken i stort, att vi betraktas som ett föredöme i trafiken.
FLYGFRAKT skall ständigt arbeta för bästa trafiksäkerhet genom våra anställda och underleverantörer samt påverka våra underleverantörer att ansluta sig till vår trafiksäkerhetspolicy.
Policyn innebär följande:

  • Vi skall uppfylla alla trafiklagar som är tillämpliga i vår verksamhet.
  • Vi accepterar inte användande av droger eller alkohol under arbetsutövning.
  • Vi ska följa hastighetsbegränsningar, regler för lastvikter, lastsäkring, bältesanvändande samt kör- och vilotider.
  • Såsom yrkesförare ska vi alltid ta största hänsyn till övriga trafikanter och anpassa oss till rådande trafik- och vägsituationer.
  • Våra fordon skall alltid vara i trafikdugligt skick samt vara skyltade enligt gällande regler.
  • Mobiltelefonsamtal är ej tillåtet utan handsfree under körning.
  • Vid nyanskaffning av fordon ska trafiksäkerhetsfrågor uppmärksammas.
  • Vi ska ha beredskap för nödsituationer i trafikmiljö.
  • Vi ska göra vår trafiksäkerhetspolicy känd och förstådd bland våra medarbetare och underleverantörer.

   

Landvetter den 29 oktober 2007

 

Hans J Nilsson

 

VD