Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att uppfylla våra kunders krav och förväntningar på utförda tjänster.
Vår kvalitet skall vara så hög att den på ett väsentligt sätt bidrar till nya uppdrag för såväl nuvarande som framtida kunder och vi skall uppfattas som en seriös, tillförlitlig och högklassig leverantör.

Detta genom att:
- vår verksamhet ska präglas av en helhetssyn
- varje medarbetare skall veta vad hon/han gör och varför
- vår kvalitet är alla medarbetares ansvar
- vår verksamhet ska präglas av ständig förbättring
- vi alltid ska vara våra kunder behjälpliga
- följa relevanta lagar och förordningar