DMT

FLYGFRAKT inför drivmedelstillägg med veckovis avläsning

DMT infördes med start Måndag vecka 12(2022)

Vårt DMT justeras varje vecka utifrån noteringar på världsmarknaden och rådande pris på den svenska drivmedelsmarknaden.
Vi bevakar utvecklingen noga och följer Sveriges Åkeriföretags råd om att reglera priserna veckovis.

Aktuellt DMT  uppdateras här på vår hemsida varje måndag.

Då Reduktionspliktens krav på minskade utsläpp togs bort från 1 januari erbjuder vi alla våra kunder möjlighet att välja Fossilfritt bränsle som alternativ. 

Kontakta Hans Nilsson för mer information.

 

Vecka 2024 DMT HVO 100
30 0,00% 2,02%
29 0,00% 2,12%
28 0,00% 2,49%
27 0,00% 2,49%
26 0,00% 2,18%
25 0,00% 2,02%
24 0,00% 1,28%
23
0,00%
1,86%
22 0,00% 2,28%
21 0,00% 2,28%
20 0,00% 2,28%
19 0,00% 2,28%
18 0,00% 2,44%
17 0,00% 2,54%
16 0,00% 2,86%
15 0,23% 3,02%
14 0,00% 2,81%
13 0,00% 2,49%
12 0,00% 2,91%
11 0,00% 3,28%
10 0,41% 3,28%
9 0,34% 3,60%
8 0,60% 4,23%
7 0,60% 4,23%
6 0,17% 3,70%
5 0,00% 3,49%
4 0,00% 2,97%
3 0,00% 2,76%
2 0,00% 2,44%
1 - 1,25% 2,23%

2023

Vecka 52:  3:99%

Vecka 51:  3:72% 

Vecka 50:  3:78%

Vecka 49:  4:25%

Vecka 48:  4:57%

Vecka 47:  4:57%

Vecka 46:  4:88%

Vecka 45:  6:36%

Vecka 44:  6:15%

Vecka 43:  6:52%

Vecka 42:  6:57%

Vecka 41:  6:25%

Vecka 40:  6:73%

Vecka 39:  7:78%

Vecka 38:  7:78%

Vecka 37:  6:89%

Vecka 36:  6:20%

Vecka 35:  6:15%

Vecka 34:  6:15%

Vecka 33:  5:78%

Vecka 32:  5:52%

Vecka 31:  4:88%

Vecka 30:  3:83%

Vecka 29:  3:83%

Vecka 28:  3:83%

Vecka 27:  3:36%

Vecka 26:  3:78%

Vecka 25:  3:41%

Vecka 24:  3:25%

Vecka 23:  2:88%

Vecka 22:  2:62%

Vecka 21:  2:57%

Vecka 20:  1:88%

Vecka 19:  1:67%

Vecka 18:  2:30%

Vecka 17: 2:93%

Vecka 16: 3:51%

Vecka 15: 3:67%

Vecka 14: 3:51%

Vecka 13: 3:41%

Vecka 12: 3:51%

Vecka 11: 4:09%

Vecka 10: 4:57%

Vecka   9: 4:04%

Vecka   8: 3:94%

Vecka   7: 4:30%

Vecka   6: 4:30%

Vecka   5: 5:62%

Vecka   4: 6:15%

Vecka   3: 5:83%

Vecka   2: 5:20%

Vecka   1: 4:94%

2022

Vecka 14: 6,94%

Vecka 15: 5,47%

Vecka 16: 6,74%

Vecka 17: 6,79%

Vecka 18: 5,67%

Vecka 19: 5,20%

Vecka 20: 5:31%

Vecka 21: 4:30%

Vecka 22: 5:41%

Vecka 23: 6:89%

Vecka 24: 7:99%

Vecka 25: 8:36%

Vecka 26: 8:10%

Vecka 27: 8:10%

Vecka 28: 7:04%

Vecka 29: 7:36%

Vecka 30: 6:20%

Vecka 31: 6:20%

Vecka 32: 4:36%

Vecka 33: 5:31%

Vecka 34: 6:62%

Vecka 35: 7:36%

Vecka 36: 6:25%

Vecka 37: 5:78%

Vecka 38: 4:83%

Vecka 39: 5:41%

Vecka 40: 7:53%

Vecka 41: 10:11%

Vecka 42: 10:11%

Vecka 43: 9:27%

Vecka 44: 9:43%

Vecka 45: 9:11%

Vecka 46: 7:21%

Vecka 47: 6:11%

Vecka 48: 5:63%

Vecka 49: 5:21%

Vecka 50: 4:10%

Vecka 51: 4:89%

Vecka 52: 5:00%