Miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och åkeriets egna resurser och förutsättningar arbeta för:
- Att minska miljöeffekterna från våra fordon
- Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
- Att förebygga föroreningar
- Att i tillämpbara delar följa aktuell miljölagstiftning, andra
samhällskrav samt våra kunders krav
- Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem
ställda miljömål

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat