Specialtransporter

Vi upplever en ökad efterfrågan på flexibla logistiklösningar, vi utvecklar därför vår tjänst specialtransporter för att möta kundernas behov. Detta är en av våra specialiteter. Inget jobb är för stort, inget för litet. Sätt oss på prov. Vi har resurser och kompetens att finna de bästa transportlösningarna och genomföra era uppdrag snabbt, säkert och med högsta kvalitet. Många av våra fordon är specialutrustade. Vi är GDP kvalificerade och tar oss an Tempererade transporter med dessa krav. Vi utför ADR transporter och innehar bl.a. eget Transporttillstånd för Radioaktiva ämnen. Vi har mångårig erfarenhet av elektroniktransporter. Dessa bilar är utrustade med luftfjädring och värme för att kunna transportera känslig elektronikutrustning. Andra bilar har utrustning för att köra de specialcontainrar som flyget använder. Vi innehar av Länsstyrelsen Transporttillstånd för farligt, icke-farligt avfall. Vi innehar också ett flertal Biltransportfordon utrustade att transportera bilar med. Vårt största ekipage tar 6 bilar samtidigt.