Säkerhet

Eftersom en stor del av vår marknad berör den markburna delen av flygtransporter är vi säkrade av terminaler och speditörer, detta innebär att alla våra chaufförer har genomgått en Säkerhetsprövning innehållande bakgrunds- pålitlighetskontroll. Detta märker du som kund bland annat genom att våra chaufförer bär en badge utställd av Swedavia med sitt foto på. Alla våra bilar är utrustade med låsbara lastutrymmen och utrustade med GPS.

Då många av våra transporter är av typen ”farligt gods” har våra chaufförer ADR utbildning och ett flertal har även behörighet för klass 1 och 7, vilket innebär explosivt och radioaktivt gods.