Miljöpolicy

Miljöpolicy
Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och åkeriets egna resurser och förutsättningar arbeta för:
- Att minska miljöeffekterna från våra fordon
- Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
- Att förebygga föroreningar
- Att i tillämpbara delar följa aktuell miljölagstiftning, andra
  samhällskrav samt våra kunders krav
- Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem
   ställda miljömål

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiveratden 29 oktober 2008, Administrator

FLYGFRAKT - Box 2056 - SE-438 12 Landvetter - Tel: +46 (0) 31 94 75 50 - Fax: +46 (0) 31 94 61 28

Driftas av Grandin ITC