Policys

Affärsidé

- Är att på ett aktivt sätt vara en del i våra kunders verksamhet
- Vi skall utvecklas tillsammans med våra kunder
- Tillsammans med kunderna skall vi vara innovativa
- Vi skall se till kvaliteten i stället för kvantiteten
- Neutralitet skall sättas i centrum
- Vi är alla våra kunders serviceavdelning och skall fungera som deras kunskapsbank

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat

Hans J Nilsson
flygfraktden 29 oktober 2008, Administrator

FLYGFRAKT - Box 2056 - SE-438 12 Landvetter - Tel: +46 (0) 31 94 75 50 - Fax: +46 (0) 31 94 61 28

Driftas av Grandin ITC