Säkerhet

Säkerhet.

Eftersom många av våra transporter är av typen ”farligt
gods” har våra chaufförer ADR utbildning och ett flertal
har även behörighet för klass 1 och 7 vilket innebär
explosiva och radioaktivt gods. Eftersom vår största
marknad är den markburna delen av flygtransporter så
är vi säkrade av terminaler och speditörer, denna
innebär att alla våra chaufförer har genomgått en
undersökning hos Säpo, detta märker du som kund bland
annat att våra chaufförer bär en badge utställd av
Luftfartverket med sitt foto på.
Alla våra bilar är utrustade med låsbara lastutrymmen.den 7 maj 2008, Administrator

FLYGFRAKT - Box 2056 - SE-438 12 Landvetter - Tel: +46 (0) 31 94 75 50 - Fax: +46 (0) 31 94 61 28

Driftas av Grandin ITC