Närdistribution

Närdistribution

Vår bastjänst är distribution av gods i Västsverige.
Vi täcker området från Strömstad/Karlstad i norr och
Jönköping i öster till Halmstad i söder, med dagliga
hämtningar och leveranser. Gods som finns hos oss på
morgonen innan 08.00 levererar vi före kl. 13.00 inom
hela området. Inom Göteborg finns även en
eftermiddagstur med senare inlämningstid.den 7 maj 2008, Administrator

FLYGFRAKT - Box 2056 - SE-438 12 Landvetter - Tel: +46 (0) 31 94 75 50 - Fax: +46 (0) 31 94 61 28

Driftas av Grandin ITC