Fjärrdistribution

Fjärrdistribution.

Med samarbetspartners i Stockholm och Malmö har vi
möjlighet att distribuera Ert gods i hela södra delen av
Sverige dagen efter. Ta fram en karta, dra ett sträck
från Strömstad till Gävle via Karlstad, allt söder om
täcker vi till dagen efter.den 7 maj 2008, Administrator

FLYGFRAKT - Box 2056 - SE-438 12 Landvetter - Tel: +46 (0) 31 94 75 50 - Fax: +46 (0) 31 94 61 28

Driftas av Grandin ITC